• Αναπαύσεως 21 & Θερμοπυλών, Κρωπίας, 194 41 Κορωπί Αττικής
 • 2106625726 - 6944571516

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αυστηρά στάνταρ.

Παρακάτω μια λίστα από τις ενδεικτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε όσο αφορά στην επισκευή κινητήρων και κεφαλών.

 • Επαναφορά μηχανής
 • Επισκευές μηχανών κινητήρων
 • Επισκευή μηχανών
 • Ευθυγράμμιση κομβίων κορμού
 • Ευθυγράμμιση κυλίνδρων
 • Καθαρισμός εξαρτημάτων κινητήρα
 • Μοντάρισμα κυλινδροκεφαλών κινητήρων
 • Μοντάρισμα κυλινδροκεφαλών μηχανών
 • Πλάνισμα κυλινδροκεφαλών
 • Πρεσάρισμα κεφαλών
 • Ευθυγράμμιση Κουζινέτων βάσεως και μπιελών
 • Αντικατάσταση Κουζινέτων βάσεως Και μπιελών
 • Τοποθέτηση Χιτωνίων
 • Επαναφορά υποδοχής κουζινέτων βάσεως
 • Πλάνισμα της επιφάνειας του κορμού
 • Έλεγχος ρηγμάτων του κορμού (πρεσάρισμα)
 • Πλάνισμα κυλινδροκεφαλής  (Καπακίου)
 • Φρεζάρισμα των Εδρών των βαλβλιδων
 • Τοποθέτηση οδηγών βαλβίδων
 • Ροϊκη Εξέλιξη
 • Τοποθέτηση Εδρών
 • Μετατροπές Υγραερίου
 • Έλεγχος ρηγμάτων κυλινδροκεφαλής (Πρεσάρισμα)
 • Αποσυναρμολόγηση - Συναρμολόγηση Κινητήρων
 • Χρονισμός καδένας – Ιμάντων
 • Ρύθμιση Βαλβίδων
 • Κομπλέ κινητήρας έτοιμος για τοποθέτηση
 • Ρεκτιφιέ αυτοκινήτων
 • Ρεκτιφιέ βαλβίδων
 • Ρεκτιφιέ δαχτυλιδιών μηχανής
 • Ρεκτιφιέ επαναφοράς μπιελών
 • Ρεκτιφιέ κινητήρων
 • Ρεκτιφιέ κινητήρων μηχανών
 • Ρεκτιφιέ κυλίνδρων
 • Γυάλισμα κυλίνδρων (Honning)
 • Αντικατάσταση εμβόλων
 • Αντικατάσταση των ελατηρίων των εμβόλων
 • Αντικατάσταση δακτυλιδίων των μπιελών
 • Γωνίασμα Μπιελών
 • Ρεκτιφιέ λείανσης κυλίνδρων μηχανών
 • Ρεκτιφιέ στροφάλων
 • Ρεκτιφιέ φορτηγών
 • Τοποθέτηση εμβόλων
 • Τοποθέτηση χιτωνίων
 • Φρεζάρισμα εδρών
 • Φρεζάρισμα καπακίου μηχανών